Republic of Poland - Poland - Rzeczpospolita Polska - Polska